Behandling av personopplysninger (personvernerklæring)

Velkommen til lilbit. Dine rettigheter er vår prioritet. Lilbit AS eier merkevarene lildog® and Lilcat® og er juridisk ansvarlig for disse merkevarene.

Velkommen til lilbit.

Lilbit AS («Lilbit») har utviklet og tilbyr tjenestene Lildog og Lilcat («Tjenestene»). Ved bruk av Tjenestene vil det kunne samles inn personopplysninger.

For oss er det viktig å være åpne om hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi håndterer og bruker opplysningene. Det er viktig for oss at du føler deg trygg på at vi beskytter dine personopplysninger og behandler disse lovlig og riktig.

Når Lilbits produkter benyttes, herunder gjennom Tjenestene, vil det behandles data og opplysninger om brukeren som registrerer enheten og om dyret som bærer enheten. Nedenfor beskrives formålet og bakgrunnen for vår behandling av personopplysninger ved bruk av Tjenestene, hvilke opplysninger som behandles, rettigheter for deg ved behandlingen av dine personopplysninger. Erklæringen gjelder kun for bruk av Tjenestene.

All behandling av personopplysninger skjer i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende personvernregler, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om vår behandling av personopplysninger, så kan du kontakte oss – se kontaktopplysninger nedenfor.

Behandlingsansvarlig

Lilbit behandlingsansvarlig (dvs. har ansvaret for behandling av personopplysninger) for de personopplysningene som samles inn og behandles ved bruk av Tjenestene. Kontaktopplysninger for Lilbit er:

Lilbit AS
support@lilbit.no
Tlf: +47 73 44 00 70
Org. nr.: 918 836 225

Se for øvrig våre nettsider for mer informasjon: www.lilbit.no, www.lildog.no og www.lilcat.no.

Formål, grunnlag og personopplysninger som behandles

Behandling av personopplysninger gjøres for å gjøre Tjenestene og funksjonalitet i disse tilgjengelig for deg. Vi behandler kun det nødvendige minimum av opplysninger som er nødvendig.

Behandlingen baseres på at lilbit må oppfylle en avtale med avtale som den registrerte er part i (GDPR artikkel 6 (1) b).

Personopplysninger som samles inn og behandles kan deles inn i tre kategorier:

Informasjon du deler med oss når du kjøper eller registrerer en enhet

Informasjon du deler med oss når du bruker enheten

Informasjon vi mottar når du bruker Tjenestene

Nedenfor følger mer informasjon om de enkelte kategoriene personopplysninger.

Informasjon du deler med oss når du kjøper eller registrerer en enhet

Når du kjøper eller registrerer en enhet samler vi kun informasjon som er nødvendig for å identifisere deg som bruker, gi deg oppdateringer, beskjeder og faktura. Dette inkluderer:

Telefonnummer til den som registrerer produktet.

IMEI nummeret til enheten du vil registrere eller aktivere.

Postadresse til eieren av enheten.

Email-adressen til eieren av enhet

Vi vil også behandle dine kontaktopplysninger som er nødvendig for å selge deg enheten og sende denne til deg, samt annen informasjon som er nødvendig av regnskapsmessige forhold.

Informasjon du deler med oss når du bruker enheten

Når du bruker lilbits produkter eller tjenester samler vi informasjon om dyret som bærer enheten og den personen som er ansvarlig for bruken av enheten. Før du kan bruke tjenesten må vi samle nødvendig informasjon. Den informasjonen er som følger:

Navnet ditt

Din epost-adresse som lilbit kan kontakte deg på

Passord, som du velger

Hundens navn

Hundens rase

Hundens kjønn

For å gjøre tjenesten mer brukervennlig samler vi også informasjon som det er frivillig å dele og er heller ikke nødvendig for at du skal kunne bruke tjenesten. Du har valget om å laste opp informasjonen selv når du registrerer/bruker tjeneste. Om vi skal ha tilgang til denne informasjonen trenger vi dessuten din tillatelse. Dette er følgende informasjon:

Ditt profilbilde

Hundens profilbilde

Hundens størrelse

Hundens fødselsdato

Generell informasjon om hunden

Når du tar kontakt med vår kundeservice eller tar kontakt med oss på andre måter samer vi informasjonen du deler med oss basert på det du kommuniser. Vi ber om følgende:

Navnet ditt

Adressen din, i tilfelle vi må sende deg noe

Epost-adressen din, og den informasjonen du deler før eller i løpet av samtalen med kundeservice

Informasjon vi mottar når du bruker Tjenestene

Når du bruker tjenester som assosieres med Lilbits enhet samler vi informasjon som er nødvendig for at du kan bruke Tjenestene.

Vi samler informasjon om din aktivitet via Tjenestene. Det er følgende informasjon:

Hvordan du bruker tjenesten

Lokasjonsdata fra deg og enheten

Bilder

Informasjon fra enheten

Vi samler informasjon om og fra enheten du bruker. Vi samler følgende:

Informasjon om maskinvare og programvare på enheten som er i bruk, som enhetens modell, operasjonssystem, minne, unik applikasjons identifikasjoner, unik enhet identifikasjon, nettleser, språk, batterinivå, og tidssone

Informasjon fra enhetens sensor, som akselerometer, gyroskop og kompass.

Informasjon om trådløse og mobile nettverkstilkoblinger, som mobilnummer, mobilleverandør og signalstyrke

Lokasjonsdata

Når du bruker tjenesten vår samler vi informasjon om lokasjonen din, inkludert din nøyaktige lokasjon ved bruk av GPS, trådløse nettverk, mobilmaster, Wifi-tilknytning, og andre sensorer som gyroskop, akselerometer og kompass. Vi samler da følgende informasjon:

Lokasjon

Tidspunkt for lokasjon

Lokasjon-historikk

Informasjonslogg

Vi loggfører følgende informasjon når du bruker tjenesten vår:

Detaljer om hvordan du har brukt tjenesten vår.

Informasjon fra enheten, som nettleser og språk

Når du har vært koblet til enheten

Hvilken sider du har besøkt

IP-adresse

Identifikasjoner tilknyttet cookies eller annen teknologi som kan identifisere enheten eller nettleseren din

Vi kan også lagre informasjon lokalt på enheten din. For eksempel, vi kan lagre informasjon som cache/hurtigminne så du kan åpne appen og få tilgang til innholdet fortest mulig.

Oppbevaring av opplysninger – sletting

Personopplysningene som beskrevet ovenfor bevares så lenge det foreligger grunnlag for og nødvendighet å behandle opplysningene.

Opplysningene kan slettes via applikasjonen, nettsiden vår eller ved å kontakte support-teamet vårt. Hvis du velger å slette dine personlige opplysninger, vil imidlertid ikke Tjenestene kunne benyttes videre.

Om du slutter å bruke Tjenestene, og gir oss beskjed om det, vil opplysningene slettes.

Utlevering og overføring av personopplysninger

Lilbit gir ikke personopplysningene dine videre til andre.

Lilbit bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som Lilbit foretar vil skje innenfor EU/EØS-området.

Sikkerhet for behandlingen

Lilbit vil iverksette alle påkrevede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre dine personopplysninger.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene som behandles om deg. De fleste opplysninger du har avgitt kunne håndteres i appen, om opplysningene ikke er slettet, se ovenfor.

Du har rett til tilgang til opplysningene som behandles om deg, hunden din, fra enheten, applikasjonen og nettsiden. Hvis du savner informasjon, kan du få denne fra support-teamet vårt ved å kontakte dem.

Du kan som registrert også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger.

Du kan slette din via appen eller nettsiden vår. Når du sletter kontoen vil alle personopplysninger slettes. Hvis du ikke får til å slette kontoen kan du ta kontakt med support-teamet vårt.

Vi vil om nødvendig be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene som er inntatt ovenfor i denne erklæringen. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og innen 30 dager. Tar det mer enn 30 dager, vil du få beskjed.

Rett til å protestere mot behandlingen

Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller, som dersom:

  1. Du bestrider riktigheten av personopplysningene, i en periode som gjør det mulig for Lilbit å kontrollere riktigheten av personopplysningene.
  2. Behandlingen er ulovlig og du motsetter seg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses.
  3. Lilbit ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
  4. Du har protestert mot behandling etter GDPR artikkel 21 nr. 1 i påvente av kontrollen av om hvorvidt Lilbit s berettigede interesser går foran ditt personvern.

Retten til dataportabilitet

For opplysninger som du har gitt til Lilbit og er nødvendig for å gjennomføre en avtale med Lilbit, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av Lilbit) kan du be om å få personopplysningene om deg utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).

Automatiserte avgjørelser, herunder profilering

Det vil ikke bli foretatt automatiserte avgjørelser som nevnt i GDPR artikkel 22 nr. 1 og 4 basert på dine personopplysninger.

Retten til å klage til en tilsynsmyndighet

Lilbit benytter Datatilsynet i Norge som ledende tilsynsmyndighet for grenseoverskridende behandling etter GDPR artikkel 56.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om dine rettigheter og hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring i vår behandling av personopplysninger eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre enderinger i informasjonen som er gitt her. Har vi dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse endringene ved å kontakte deg. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes tilgjengelig i appen eller på vår nettside.