Vilkår og bestemmelser

Velkommen til lilbit. Dine rettigheter er vår prioritet. Lilbit AS eier merkevarene lildog® and Lilcat® og er juridisk ansvarlig for disse merkevarene.

Dine rettigheter er vår prioritet.

Så kult at du er interessert i Lildog/Lilcat! Det betyr at du også er glad i kjæledyret ditt. Ved å kjøpe Lildog/Lilcat kan du først og fremst ta fatt på en ny hverdag med mer trygghet og økt kunnskap om kjæledyret ditt.

Før du bruker Lildog/Lilcat ber vi deg å sette deg inn i disse vilkårene for bruk (Vilkårene). Vilkårene har to hensikter: Sikre at du er kjent med produktet og hvilke rettigheter du har, samt å sikre våre rettigheter og vise vårt ansvar som selskap.

lilbit AS («Lilbit») har utviklet og tilbyr tjenestene Lildog og Lilcat («Tjenestene») som disse vilkårene gjelder for («Vilkår»).

Som bruker av Tjenestene så aksepterer du Vilkårene. Vilkårene gjelder som en avtale mellom deg og Lilbit, aksepterer du ikke Vilkårene, kan du ikke bruke Tjenestene.

Er det noe i Vilkårene du ikke kan akseptere eller noe du lurer på, så må du bare ta kontakt med oss. Du finner kontaktinformasjon nederst i Vilkårene.

Kjøp av enheter

Partene: Selger er Lilbit AS, Skippergata 14, 7042 Trondheim, Norge. Organisasjonsnummer: 918 836 225, og betegnes i det følgende som selger/ selgeren.

Lildog og Lilcat består av enheter som festes til hundens eller kattens halsbånd eller sele og tilhørende tjenester for sporing av dyret. Tjenestene vil gi nøyaktig sporing av dyrets plassering og eventuelt informasjon om dyrets velvære. Du vil få tilgang til Tjenestene gjennom å kjøpe en enhet og aktivere denne.

Du kan kjøpe enheter for å bruke Tjenestene på våre nettsider eller gjennom noen av våre forhandlere. Vi er ansvarlig for leveranse av Tjenestene. For enheter kjøpt på våre nettsider er vi ansvarlig for kjøpet. For enheter kjøpt gjennom våre forhandlere, må du ta kontakt med forhandleren dersom det er problemer med den fysiske enheten.

Når du kjøper noe fra våre nettsider, kan du betale med debetkort eller Vipps (sistnevnte kun i Norge). Etter kjøpet vil du motta en ordrebekreftelse på den e-postadresse du har oppgitt. Leveringstid for enheten vil normalt være 3 til 5 dager. Det kan være at annet blir oppgitt ved kjøp.

For kjøpet gjelder forbrukerkjøpsloven. Du har også angrerett på kjøp, og informasjon om angreretten vil følge med i ordrebekreftelsen. Ved feil eller mangler ved bestillingen, så kan du kontakte oss gjennom kontaktopplysningene nederst i Vilkårene.

Vår kunde vil være den personen som har registrert enheten, og vi vil kun besvare forespørsler, spørsmål, krav eller kommunikasjon om en bestemt enhet fra kunden. Vi svarer gjerne på generelle spørsmål om våre tjenester og produkter til den som kontakter vårt supportteam, men for å svare på spørsmål angående en bestemt enhet trenger vi bekreftelse på at det er kunden som er tilknyttet enheten som kontakter oss.

“Vi bruker Klarna som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna når siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.”

Angrerett:

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 30 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 30 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Bruk av Tjenestene

Enheten er lagd for å bæres av en hund/katt og brukes av eieren. Du kan bare bruke Tjenestene for ditt personlige bruk. Du kan ikke bruke Tjenestene for andre. Du skal heller ikke bruke Tjenestene for å overvåke andre enn ditt kjæledyr. Å overvåke andre personer er ulovlig, og kan være straffbart.

For å bruke Tjenestene må du registrere og installere den tilhørende appen på smarttelefonen din. Appen er gratis og er tilgjengelig på iOS- og Android-tjenester (App store og Google Play). Oversikt over enhetens og appens funksjoner finnes i beskrivelsen i appen eller nettsiden for produktet du har kjøpt. Enheten konfigureres, overvåkes og brukes gjennom appen. Tjenestene/enhetene vil ikke fungere uten appen.

Du kan registrere en konto knytte til Tjenestene, ved å legge inn ditt navn og kontaktopplysninger. All informasjon du oppgir må være riktig. Du kan ikke bruke aliaser eller oppgi andre opplysninger som ikke viser din rette identitet. All personlig informasjon må tilhøre deg og ikke noen annen person.

Det er du som er ansvarlig for kontoen når den er opprettet, så du er også ansvarlig for å sikre at andre ikke får tak i passordet til kontoen din. Hvis du mistenker uautorisert bruk av kontoen/enheten din, bør du endre passordet ditt og/eller kontakte oss umiddelbart. Vær oppmerksom på at dersom du ønsker å slette kundekontoen din, vil det ikke være tilstrekkelig å avinstallere appen. Forespørsler om sletting kan rettes til vår kundeservice eller gjøres i appens innstillinger.

Du må ikke bryte det som det står i disse Vilkårene eller som følger av andre lover og regler som kan ha betydning for Tjenestene. Tilgang til Tjenestene vil kunne suspenderes og/eller slettes, eller tilgang stenges, for brukere som bryter med lover og regler som gjelder for Tjenestene eller Vilkårene, eller som av andre grunner ikke er forenelig med bruken av Tjenestene.

Du må heller ikke gjør ting som kan påvirke Tjenestenes funksjonalitet, tjenester eller sikkerhet, kopiere Tjenestene eller funksjonalitet i denne, integrere Tjenestene i andre tjenester eller løsninger, som andre apper, selge tilgang til Tjenestene eller annet som ikke vil være i interessen til Lilbit. Oppdages brudd på dette, vil det kunne føre til at du ikke kan bruke Tjenestene, og andre tiltak vil kunne bli gjort.

Tjenestene er ment for bruk som en kommunikasjons- og sporingsenhet for dyr. Tjenestene er derfor ikke et feilsikkert sikkerhetssystem, og det alltid tas forhåndsregler ved bruk av Tjenestene og Tjenestene kan ikke erstatte normal kontroll på ditt kjæledyr.

Oppdateringer og endringer

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Tjenestene, og vil med jevne oppdatere Tjenestene. Noen ganger kan vi legge til nye funksjoner, eller fjerne gamle funksjoner for å forbedre opplevelsen din. Tjenestene vil derfor kunne endre innhold og funksjonalitet til enhver tid og uten nærmere varsel.

Hvis du har slått på ‘automatiske oppdateringer’ på telefonen, trenger du ikke gjøre noe for å ha den nyeste programvaren installert til enhver tid.

Det kan også skje andre endringer av Tjenestene, som:

Justering av priser

Endring av nettverkstjenesteleverandør, og overføring av eksisterende kunder til ny leverandør

Endre tjenesten som følge av regulatoriske endringer og nye sikkerhets- eller bransjekrav

For oss er det viktig å være åpen og transparent under disse oppdateringene og endringene. Derfor vil vi om mulig gi beskjed om endringer som berører deg som kunde før endringene trer i kraft.

Priser. 10 års fri bruk (gjelder kun for kunder som kjøpte produktet i Juni 2022).

Kostnadene for bruk av Tjenestene finner du i appen eller på våre nettsider.

Alle tjenester knyttet til bruk av SIM-kort og sending av data over telenettet som lokasjon, historikk, temperatur, skritteller, lyd og lys er inkludert i prisen for produktet i 10 år fra anskaffelse. Retten til fri bruk gjelder for den enhet som er kjøpt og de funksjoner som er på kjøpstidspunktet. For nye funksjoner og tjenester som vil kunne bli lagt til enheten, som konsultasjon med veterinær, forsikring mv., vil det kunne påløpe betaling. Retten til fri bruk er personlig for kjøper og gjelder kun for kjøpt enhet, og kan ikke overføres til annen enhet ved f.eks. mistet, ødelagt eller salg av enhet.

Rettigheter

Enhetene og Tjenestene, Lilbits varemerker, løsninger, herunder Tjenestene, andre tjenester og apper, og andre immaterielle rettigheter, uavhengig av om disse er registrert eller ikke, er beskyttet av opphavsrett og annen lovgivning om immaterielle rettigheter. Du skal ikke gjennomgå appen, Tjenestene eller annet som leveres med Tjenestene med den hensikt for å avdekke hvordan appen eller Tjenestene fungerer. Denne plikten gjelder så lenge du bruker Tjenestene og etter.

Du har en tidsbegrenset, eksklusiv rett til å bruke Tjenestene, appen og underliggende programvare og systemer, så lenge du har en løpende avtale med Lilbit, betaler vederlag som kreves og følger disse Vilkår.

Innsamling og bruk av data og informasjon. Personvern

Tjenestene samler og overfører kontinuerlig data, som lokasjonsdata. Slik detaljert datainnsamling og bruk er avgjørende for en vellykket drift av Tjenestene. Du skal derfor kun bruke Tjenesten for ditt eget kjæledyr, og ikke på andre enheter, dyr eller personer. Merk at data kan også samles inn om deg og din lokasjon når du er sammen med kjæledyret ditt om dette bærer en enhet.

Du har alle rettigheter til data og opplysninger som du legger inn i Tjenestene og tilhørende tjenester eller som en følge av din bruk av Tjenestene. Du kan be om at opplysningene slettes ved å kontakte oss, men dette kan medføre at Tjenestene ikke fungerer for deg. Merk at du sletter ikke opplysningene ved kun å avinstallere appen eller slutte å bruke Tjenestene.

Det anbefales at du ikke bruker mobile enheter som er jailbreaked/rooted, siden dette kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, og det kan være at Tjenestene eller funksjoner i denne kan ikke brukes på slike enheter.

Vi respekterer ditt personvern og vil ikke bruke dine personopplysninger på annen måte enn du er blitt informert om og har akseptert. For informasjon om hvilke og hvordan personopplysninger behandles, se Lilbits personvernerklæring.

Lilbits ansvar og ansvarsfraskrivelse

Lilbit leverer kun tjenester knyttet Tjenestene, og tar ikke ansvar for annet enn hvordan Tjenestene fungerer. Bruk av Tjenestene er ditt ansvar, og du må ta de nødvendig forhåndsregler når du bruker Tjenestene for din egen og andres sikkerhet.

Tjenestene og tilhørende tjenester er under utvikling, og selv om vi gjør vårt beste for å utvikle appen og Tjenestene, kan det være funksjoner og løsninger som ikke eller som ikke er tilgjengelig til enhver tid. Oppdager du noe ved Tjenestene om ikke fungerer som det skal, er det fint om du sier ifra til oss så vi kan se på det og eventuelt gjøre endringer.

Lilbits ansvar er begrenset til direkte tap og kostnader. Dette gjelder imidlertid ikke dersom årsaken til ansvaret skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne tapet.

Du kan ikke kreve indirekte tap eller kostnader, herunder blant annet tap av omsetning, tap av fortjeneste av enhver art, tap av data, kostnader og tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart. Lilbits ansvar er under enhver omstendighet begrenset til det vederlag som er betalt for Tjenestene de siste 12 måneder før skadevoldende omstendighet inntraff.

Lover som gjelder

Dine rettigheter følger i tillegg til etter disse Vilkår også av lover og regler som forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og personopplysningsloven, herunder personvernforordningen (GDPR).

Lilbit er et norsk selskap og vi holder til i Trondheim. Disse Vilkårene reguleres derfor at norsk lov, og ved tvist, så vil denne måtte løses i Trondheim, dersom det ikke gjelder regler, som tvisteloven, som gjør at tvisten må løses andre steder.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkter over. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Endringer i Vilkårene

Det vil være nødvendig å endre disse Vilkårene til tider, herunder pris for Tjenestene. Er det endringer i Vilkårene som er viktige for deg, vil vi gi deg informasjon i Tjenestene, sende deg informasjon dersom vi har dine kontaktopplysninger eller på annen måte.

Du vil alltid finne oppdaterte Vilkår i appen, som del av Tjenestene eller på nettsiden du finner nedenfor. Fortsetter du å bruke Tjenestene etter endringer i Vilkårene, så betyr det at du aksepterer Vilkårene med endringer.

Juridisk enhet. Kontaktopplysninger

Ansvarlig for og kontaktopplysningene for Tjenestene er:

Lilbit AS
support@Lilbit.no
Tlf: +47 73 44 00 70
Org. nr.: 918 836 225

Se for øvrig våre nettsider for mer informasjon: www.lilbit.no, www.lildog.no og www.lilcat.no.